Processer inom livsmedelsindustrin är föremål för strikta regler, vilket också ställer specifika krav på vägningslösningar och deras funktion. Tamtron erbjuder tillförlitliga vägningslösningar för den föränderliga miljön inom livsmedelsindustrin, där processflexibilitet och exakta vägningsresultat är kärnan i allt vi gör. Vägningslösningarna täcker alla aspekter av livsmedelsindustrin, från mottagning av råvaror till överföring, dosering, vägning och förpackning av färdiga produkter.

Noggrann vägning ger värdefull information för effektivare produktionsprocesser. Den insamlade informationen underlättar processövervakning och repeterbarhet, påskyndar förpackning av livsmedel och hjälper till att hantera materialflöden bättre. Vägningsdata finns tillgängliga i realtid på Tamtrons molntjänst eller kan integreras i ditt ERP-system.

Fördelar

  • Samla in och analysera exakta vägningsdata.
  • Flexibla processer som anpassar sig till förändrade behov.
  • Optimera verksamhetens effektivitet med exakt, tillförlitlig och hygienisk vägningsutrustning.
  • Hantera materialflöden utan ansträngning.
  • Gör din verksamhet transparent och hållbar för framtiden.

Vägning som en del av livsmedelsindustrins processer

Tamtron levererar utrustning och lösningar till livsmedelsindustrin inom olika branscher, med kunder som kött-, mejeri-, bageri-, dryckes- och konfektyrfabriker. Vi moderniserar också befintliga anläggningar, t.ex. genom att uppgradera en gammal storsäckvåg till en modern version. Ett omfattande utbud av tjänster stöder vår utrustning och våra lösningar från driftsättning till underhåll.

Tamtrons moderna vägningslösningar och digitala tjänster är utformade för att uppfylla de specifika kraven inom livsmedelsindustrin så att du på ett säkert sätt kan förbättra effektiviteten i dina produktionslinjer. Våra tjänster och utrustning tar hänsyn till branschspecifika restriktioner och krav på hygien, arbetssäkerhet, skyddsnivåer och kläder.

Tamtrons användarvänliga digitala vägningstjänst, mScales, förbättrar därmed kvaliteten, konsekvensen och spårbarheten i vägningsprocessen. Vägningsdata är tillgängliga och användbara i realtid. Vägningstjänsten möjliggör konsolidering av vägningsdata från olika vågar och integration med andra kundsystem. För internationella miljöer kan mScales-tjänsten även tillhandahållas på andra språk och finns för närvarande tillgänglig på sex olika språk.

Guide till design av vågar och vägningssystem

Vår guide ger konstruktörer och de som ansvarar för inköp av vågsystem information och råd om behoven av modern design och hur man får ut mesta möjliga av ett vågsystem för att gynna din verksamhet.

Behöver du hjälp med din verksamhet inom livsmedelsindustrin?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.