Tamtron har tillkännagivit en betydande uppdatering av sin One Instrument-programvara den 13.5.2024, som förbättrar funktionaliteten hos inbyggda vågar. Den senaste OTA-uppdateringen (Over-the-Air) introducerar en förbättrad funktion för lagringsläge i One Power-användargränssnittet.

OTA-uppdateringen ger en spännande ny funktion i One Power-användargränssnittet – ett uppgraderat lagringsläge. Den här förbättringen ökar antalet tillgängliga materialboxar i instrumentets lagringsutrymme från fyra till sex. Följaktligen kan One Instrument nu rymma sex olika minnesloggar, vilket gör det möjligt att lagra och hämta vägningsdata för en mängd olika material eller lastare.

Implementeringen av OTA-uppdateringen kräver ingen extra ansträngning från användaren – vågen laddar upp uppdateringen automatiskt när den är ansluten till Internet, från och med 13.5.2024. Detta kommer att säkerställa att alla One Instruments är utrustade med de senaste mjukvaruförbättringarna. Tamtron har genomfört omfattande fälttester för att garantera att uppdateringen är effektiv och redo för en omfattande utrullning.

How to activate the new memory log feature

1. Displayen kommer automatiskt att ladda upp OTA-uppdateringen när den är ansluten till Internet, och uppdateringen aktiveras när displayen startas om. Slå inte av strömmen från One Instrument under uppdateringen.

2. Aktivera den nya funktionen genom att navigera till ”Meny” -> ”Inställningar” -> ”Vägning” -> ”Drift” och välj alternativet ”Extra materialknappar i lagringsläge”. Detta aktiverar de 6 minnesloggarna på displayen.