Jernbanevekter

TAMTRON AS er landets største leverandør av vektsystem for jernbane.

Tamtron er en ledende leverandør av avanserte veieløsninger. For jernbaner tilbyr Tamtron både dynamiske og stasjonære vektløsninger for vogner, tog samt løsninger for måling av hjulbelastning. Du kan også veie individuelle hjul, aksler og boggier med våre vekter. Kvaliteten vår er dokumentert med ISO 9001:2015-kvalitetssertifikat. Vektene våre er godkjent for kjøp og salg og løsningene våre for håndtering av veiedata kan brukes til å støtte alle bedriftens primære prosesser.

 

Tamtron trapper

Tamtron Trapper er det beste systemet i markedet og som er godkjent for kjøp og salg. Store stålverk, nasjonale transportoperatører og oljeraffinerier over hele verden benytter dette systemet.

 

Tamtron Silverpoint

Silverpoint+ veier tog og vogner mens de er i bevegelse, Tamtron Silverpoint+systemet benyttes for kontrollveiing og overvåke jernbanetrafikk samt kontrollere overbelastning.

 

Tamtron Wild

Tamtron Scalex Wild Lastdetektor kan brukes til å detektere problemer som flate hjul som skyldes blokkerte bremser, samt hjulskader som skyldes materialfeil eller ståltretthet

Tamtron RDW

Scalex RDW brukes primært innendørs i anlegg som verkstedhaller, togdepoter og produksjon av togvogner, ofte plassert i en reparasjonsgrop på betonggulv.

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.