Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa, men har även stort inflytande i Centraleuropa. Företaget transporterar enorma mängder råvaror och produkter varje år, vilket kräver en sömlös fungerande logistik. Internationella företaget har hittat en fungerade lösning i mScales digitala tjänst för att effektivisera logistikprocesserna och förbättra säkerheten i verksamheten.

Modernt lastbilsvågar uppfyller dagens krav

Vägning spelar en betydande roll i Nordkalks verksamhet, så tillförlitlighet och hållbarhet är de mest väsentliga egenskaperna som krävs av lastbilsvågar. Nordkalks svenska anläggning hade många gamla vågar och vägningsutrustning från olika leverantörer. Skicket på lastbilsvågarna undersöktes fullständigt av Tamtron (Tamtrons enhet i Lahtis, tidigare känt som Lahti Precision). Samtidigt utarbetades en handlingsplan för att modernisera vågarna till den nivå som krävs av modern elektronik och sensorteknik.

Under projektet, som påbörjades 2019, moderniserades Nordkalks vägsystem helt. Cirka 20 lastbilsvågar anslöts till mScales vägningstjänst och genom den till Nordkalks ERP-system.

Som ett resultat av moderniseringen togs kortlivad utrustning som kvittoskrivare, fjärrläsare, sensorer och lokala datorer bort från ”fältet” och ersattes av ett mobilt gränssnitt som följer med föraren. Samtidigt eliminerades mycket manuellt arbete och underhållskostnader förknippade med utrustningen.

mScales vägningstjänst effektiviserar logistikprocesser

Före införandet av tjänsten använde Nordkalk olika logistiksystem på olika ställen. mScales förstklassiga service hjälpte företaget att förena verksamhetsmetoder och samtidigt erbjud ny djupgående information om kunder, leverantörer och företaget självt.

Digital vägningstjänst kan integreras i kontrollen av ERP-/CRM-systemet och delar smidigt information för fakturering, leveranskedja och kunder. Särskild vikt har lagts vid vågkoderna, vilket har gjort logistikhanteringen mycket enklare. Nu kan förare enkelt, säkert och självständigt hämta och lasta leveransen med hjälp av lastbilens hämtningskod.

”mScales system ger oss möjlighet att använda vågkoder vilket gör att varje transport och varje unik leverans går via den vågkoden, vilket innebär att när chauffören kommer hit så använder han en viss vågkod till just den kunden och den leveransen”, berättar Carl Johan Salomonsson, Logistikchef Nordkalk.

 

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.

Digital vägningstjänst är enkel att använda

Den smarta lösningen förbättrar logistiksäkerheten, eftersom vågkoderna tillåter förare att kontrollera materialets korrekthet och leveranstider för kunderna. Nordkalks medarbetare har också varit nöjda med den väl fungerande digitala tjänsten, vars påtagliga fördelar syns tydligt i det dagliga arbetet.

Systemet är enkelt att använda på fältet eller från hemmakontoret och dessutom förvaras alla viktiga dokument bekvämt på samma plats, från elektroniska vägningskvitton till leveransdokument. mScales används redan smidigt av såväl externa leverantörer som företagets egna anställda.

”Det är väldigt enkelt att åka in på vågar, då du bara väger in en produkt, väger in fordonet, åker in på anläggningen, lastar och åker ut. Till det har vi hjälp av vågkoder som de får innan de går in. Alla chaufförer hittills har sagt att systemet är väldigt enkelt och användarvänligt. Jag skulle rekommendera mScales-systemet tack vare dess enkelhet och förståelse för alla partner”, tackar Salomonsson.

Läs mera om Tamtron mScales 

Ett serviceavtal garanterar en längre livslängd för lastbilsvågar

Tamtrons service- och underhållsavtal garanterar företaget trygghet när det gäller vågar och vägningsutrustning. Med avtalet kommer Tamtron att vara ansvarig för schemalagd underhåll, lagstadgade inspektioner, certifiering och schemaläggning. Detta säkerställer att åtgärder som påverkar vågarnas tillförlitlighet, noggrannhet och livscykel alltid genomförs i rätt tid.

Underhållstjänsten gör det möjligt för Nordkalk att inte bara säkerställa omfattande och oavbruten verksamhet utan också att säkerställa kontinuerlig tillgång till reservdelar. Med moderniseringen kan tillståndet för vägningsutrustningen och eventuella fel även övervakas på distans genom programvara. Om du har några frågor eller problem med vågarna kan du enkelt hitta svaren på ett enda telefonnummer.

Tamtron förvärvade Lahti Precisions verksamhet år 2023 och kommer att fortsätta att verka under Tamtron-varumärket.