P. Örn, ett anläggningsföretag med säte i Hyvikää, Finland, har använt Tamtron-vågar i två decennier. Företaget grundades 1982 och har vuxit från ett enmansföretag till ett familjeföretag som sysselsätter mer än tjugo personer och erbjuder ett omfattande utbud av grusproduktions-, schaktnings- och lastningstjänster. Automatiska hjullastarvågar är förarvänliga och underlättar fakturering.

Två årtionden av Tamtron-vågar

De första Tamtron-vågarna kom till P. Örn vid millennieskiftet. Företagets verksamhet blomstrade och man köpte sina första stora hjullastare och siktar. Samtidigt beslutades att satsa på automatisk vägning för att effektivisera arbetet.

De första vågarna gjorde ett så gott intryck att P. Örn har valt att endast använda Tamtrons vägningssystem. I dagsläget har de totalt 11 vågar på sina hjullastare.

Tamtrons hjullastare väger automatiskt materialet när lastskopan höjs. De nuvarande vågarna bygger på molnteknik: avläsningen från skopan överförs från byggarbetsplatsen direkt till en vägningsinformationstjänst under kundens tak och integreras i till exempel ett affärssystem.

”Tamtron-vågar har gjort vårt kontorsarbete och kontroll över lastningar mycket lättare. Avläsningarna går direkt till molnet; rapporterna körs varje vecka därifrån”, säger VD Jani Örn.

mężczyzna w kasku

Den nya generationens vågar är förarvänliga

Örn berömmer Tamtrons nya generation One Power-vågar som lättanvända – även om tekniken har gått framåt har användbarheten inte äventyrats. Vågen är snabb att lära sig använda och mycket förarvänlig.

”När du kör behöver du inte tänka att Jag använder vågen nu”, säger Matti som kör lastaren. Du kan till exempel ändra typen av material som du ska lasta i farten. Du behöver inte lägga in vägningen i systemet; det görs automatiskt.

Även om Örns arbetsdagar som VD mest ägnas åt andra uppgifter, har han även provat Tamtrons senaste vågmodeller samtidigt som han stöttat lastarna.

– Efter en minuts träning tog jag tag i vågen, minns Örn.

Ekran Tamtron

Noggrann mätning är avgörande för kommersiell verksamhet

Hos P. Örn baseras faktureringen helt på Tamtronvågens mätresultat. Affärs- och kundnöjdhet är beroende av noggranna vägningsresultat.

”Vågen avslöjar direkt vad som ska faktureras; det finns ingen anledning att kontrollera det igen.”

P. Örn ser också till att Tamtrons vågar verifieras regelbundet. På detta sätt bibehålls deras mätnoggrannhet för kommersiellt bruk.

Tack vare automatiseringen med Tamtron-vågar minskar risken för mänskliga fel under lastning samtidigt som vägningsdata i realtid via Tamtrons molntjänster stöder företaget.

Koparka
Vågarna är noggranna och godkända för kommersiellt bruk.
Jani Örn, CEO

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.

Weigh to know

Mer produktiv affär, enklare fakturering och snabbare arbetsflöde. Vi kan vägning.

Bekanta dig med våra lösningar för branschen