Gruvor och metallraffinaderier arbetar normalt utan avbrott. Maskiner och utrustning måste fungera med hög tillförlitlighet och tillverkaren måste tillhandahålla långsiktig support för att upprätthålla detta. Tamtron har framgångsrikt etablerat sig som den föredragna leverantören av vägningsteknik bland de krävande nordiska gruv- och metallbearbetningsoperatörerna. Företaget har också varit aktivt tillsammans med nykomlingar i branschen och utvecklat lösningar för t.ex. batterimetallindustrin.

Inom gruv- och metallbearbetningsindustrin är Tamtrons kund oftast en industriell slutanvändare, men kan också vara en leverantör av transportörsystem. Det senare scenariot innebär en verklig win-win-situation för alla inblandade parter, vilket illustreras av exemplet med en överföringsprocess för råmaterial inom metallindustrin:

  • Slutkunden väljer en kostnadseffektiv och pålitlig leverantör av transportörer som tar ett helhetsansvar för systemet gentemot slutkunden.
  • Leverantören är säker på att behärska konstruktion, tillverkning och driftsättning av transportörer och vet av erfarenhet att det lönar sig att överlåta vägningen till en verklig expert inom området.
  • Tamtrons experter kommer att rådgöra med transportörleverantörens ingenjörer och tillsammans kommer de att ta fram en exakt situationsbild av vilken typ av bandvåg som ska erbjudas, med hänsyn till rullarnas längd, vinklar och andra vägningstekniska detaljer. I det här fallet utgör bandvågen en bråkdel av den totala investeringen, vilket innebär att kompromisslösningar med lägre noggrannhet och högre livscykelkostnader inte är ett verkligt alternativ.
Tamtron provides reliable belt scales for the mining and metal processing industries.

Tamtron vägningslösningar för gruv- och metallbearbetningsindustrin

Metallraffinaderiernas behov varierar kraftigt beroende på vilka metaller eller deras prekursorer som tillverkas. Ståltillverkning är en ganska okomplicerad produktion med stort tonnage. Vid tillverkning av mindre vanliga bearbetade metallprodukter omfattar produktionsprocessen ett större antal mellansteg och delprocesser.

Bearbetningen av råmaterial som krävs i dessa faser kräver ofta också användning av lossnings- eller fyllningsstationer för storsäckar. Som doseringsteknik kan silovägning, bandvågar, skruvar, vibratorer eller viktförlustmatare användas efter behov. Olika tekniker har sina fördelar och begränsningar, vilket är anledningen till att det är värt att diskutera doseringsfrågor för bulkmaterial med experter inom vägningsindustrin.

Tamtron's weighing and dosing solutions are used in the mining and metal refining industry for nickel processing.

Bekvämlighet med digital vägningstjänst

Tamtrons digitala vägningstjänst mScales är den första i sitt slag i världen. Antalet användare har fördubblats från år till år och tjänsten utvecklas aktivt för att möta kundernas alltmer skiftande behov.

mScales möjliggör oöverträffade affärsfördelar för Tamtrons kunder och kan anslutas till alla typer av vågar, oavsett originaltillverkare.

Tjänsten förbättrar avsevärt effektiviteten inom industriell vägning genom att automatisera kritiska massbaserade dataflöden. Det molnbaserade systemet är säkert och tillförlitligt och kan enkelt skalas för att möta kundernas behov.

Ett företag inom gruvindustrin drar nytta av mScales när de använder t.ex. lastarvågar, dumpervågar, bandvågar eller silovågar. I takt med att processerna automatiseras förbättras också arbetssäkerheten.

The digital mScales service directs weighing data.

Bästa resultat med en erfaren expert

Parallellt med digitaliseringen och nya lösningar för att stödja den gröna omställningen fortsätter Tamtron att aktivt utveckla områdena industriell vägning och bulkdosering.

Det bästa slutresultatet, dvs. en optimal process och vägnings- och/eller doseringslösningar som bäst uppfyller kundens behov och önskemål, uppnås vanligtvis när Tamtron har möjlighet att definiera dem tillsammans med kunden eller ett ingenjörsbolag.

Tamtron uppmuntrar därför sina kunder att inte tveka att ta kontakt i ett tidigt skede av designprocessen. Genom att ta in ett erfaret och kunnigt vägningsföretag redan i början av ett projekt kan kunden dra största möjliga nytta av dess expertis.

Guide till design av vågar och vägningssystem

Vår guide ger konstruktörer och de som ansvarar för inköp av vågsystem information och råd om behoven av modern design och hur man får ut mesta möjliga av ett vågsystem för att gynna din verksamhet.

Tamtron mScales – Digital weighing service

Maximise efficiency of your operations with Tamtron mScales.

Contact information
Contact us
Wnexus
Wnexus Support
tamtron-icon-services-spare-parts
Varaosat
Liikkuvan kaluston punnitusratkaisut
Tuomas Laine
Sales Manager, Export, On-Board Weighing
Tommi Kuisma
Sales Engineer, Service Vehicle Scales
Tommi Alakoski
Product Manager, On-Board Weighing
Testihenkilö 2
Testititteli 2
Testihenkilön tekstiä
Mikko Keskinen
Testihenkilö 1
Testititteli
Testihenkilön tekstiä
tamtron-icon-services-spare-parts
Spareparts
On-Board Weighing
Service
On-Board Weighing
Satu Kääntönen
Service & Production Coordinator
Sami Jaakonaho
Sales Manager, Belt and Floor scales, Minebea-products
Oliver Nylund
Service Manager
Reetta Rautiainen
Technical Sales Specialist, Spare Parts, Industrial weighing
Pauli Suoniemi
Sales Manager, On-Board Weighing
Niko Toimela
Vice President, Sales and Marketing, Industrial Weighing
Mikko Kähkönen
Vice President of Sales & Marketing, Digital Services mScales
Miikka Ijäs
Laboratory Manager, Sartorius-services
Matti Wuollet
Key Account Manager, mScales
Markus Ritala
Executive Vice President (On-Board Weighing)
Konrad Vuollo
Sales Manager, Pulper feeding equipment
Kari Kiiskinen
Sales Manager, Scale terminals, dosing components, Nobel BLH and Sartorius -products
Jukka Lähteenmäki
Calibration Manager, Industrial weighing
Juha Immonen
Sales Manager, Dosing and Weighing systems
Jouni Gustafsson
Jouni Gustafsson
Vice President, Technology & Engineering (On-Board Weighing)
Joonas Pajunen
Sale and service Specialist
Mężczyzna
Jaroslav Hronek
CTO, Railway Solutions
Jari Haraholma
Sales Manager, Dosing and weighing systems
Jari Brandt
Vice Precident, Services, Industrial Weighing
Janne Kousa
Vice President, Technology and Engineering, Industrial Weighing
tamtron-icon-services-maintenance
Huolto & tekninen tuki (On-Board Weighing Solutions)
1 – pyöräkuormaajavaaka 2 – puutavaravaaka 3 – One Scalex -autovaakaohjelmistoa 4 – Varaosapalvelu 5 – Muut vaa’at tai tekninen tuki
Contact us
Huolto (auto- ja rautatie vaa’at)
ma–pe klo 8–16
Harri Oittinen
After Sales manager, maintenance contracts for vehicle and train scales
Harri Brandt
Sales Manager, Truck scales
Harri Artikainen
Service Manager, Truck and Railway Weighing
Erkki Salo
Sales Manager, Weighing components and spare parts, Industrial weighing
Ere Salmijärvi
Service Manager, Industrial weighing
Eero Hiltunen
Key Account Director, Global OEM Accounts, On-Board Weighing
Antti Moisio
Sales Manager, Truck and Railway scales
Aleksi Sipilä
Sales Manager, Digital Services mScales