Tamtron automatiserar och förenklar vägning för avfallsinsamlare och återvinnare och minskar samtidigt branschens CO2-footprint. Nu försvinner krånglet med att placera fordonet rätt på en (kanske väl kort) fordonsvåg, det är bara att köra över vågbryggan så är det vägt!

Tamtron har tillsammans med Motus Weighing lanserat ”Dynamisk vägning på markförlagd fordonvåg” där fordonet inte behöver stanna på vågbryggan utan körs över den samtidigt som fordons-ID och vikt registreras automatiskt.

Kapaciteten på varje enskild fordonsvåg ökar dramatiskt när själva tiden för vägning går från säg 45 sek till 5. Det krävs enbart 6 m vågbrygga då systemet mäter varje axel/axelgrupp och ALLA fordonslängder kan hanteras.

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som cirkulerar (!) i branschen.

En ingrediens i Cirkulär ekonomi är Återvinning. Återvinning kräver insamling av förbrukade varor och material så att dessa kan processas, t.ex. genom att sorteras, och återföras som råvara i en annan tillverkningsprocess för att där minska behovet av jungfruligt råmaterial. Det som samlas in är en resurs, en vara, som måste vägas, klassificeras och registreras. Återvinning och avfallsinsamling är i grunden ett logistikflöde. Ju effektivare vi kan lösa det flödet desto lägre blir kostnaderna och därmed bättre för skattebetalarna i slutändan. Vägning och att väga rätt är en nyckelfaktor här.

Att öka effektivitet i ett logistiskt flöde som t.ex. avfallsinsamling innebär att förkorta stilleståndstider och att utnyttja fordon och anläggningar optimalt. En trång sektor är ofta vågsystemet. Vägning är det snabbaste, säkraste och bästa sättet att registrera en mängd på. Vägning kan ske med fordonsmonterade lastceller, t.ex. chassivåg eller kärltömningsvåg. Vägning kan också göras på en markförlagd fordonsvåg, en s.k. vågbrygga. Traditionell vägning på en markförlagd fordonsvåg innebär att fordonet måste stanna på fordonsvågen och ett antal arbetsmoment utföras. Detta förfarande tar onödig tid och innebär en onödig bränsleförbrukning på tusentals liter per år och fordon, med tillhörande CO2 utsläpp. Samtidigt upplever många att det blir köbildning vid vågen med tillhörande onödig tomgångskörning. Med Motus system för dynamisk vägning slipper man allt detta!

Även fordonsmonterade vågar är vanliga på insamlingsfordon. Tamtron har lösningar också för detta, både chassivåg och kärltömningsvåg baserat på lastceller. Fördelen med dessa vågsystem är att nyttolasten registreras direkt. Om man kopplar ihop en fordonsmonterad våg med ett modernt system med RFID/NFC-taggning, geo-positionering och färdig integration till t.ex. EDP, Fetchplanner eller Barkfors så har man ett robust system för kvalitetsuppföljning och optimering av verksamheten.

Det viktigaste att tänka på vid investering i ett vågsystem är att välja ett system som:

  • är framtidssäkrat, dvs. kan hantera ALLA fordonstyper/fordonslängder
  • är effektivt, dvs. kräver minimal investering och ger maximal kapacitet vid vågen och flexibla möjligheter för efterföljande bearbetning av data
  • vars leverantör har ett väl utbyggt servicenät och som kan minimera eventuella stillestånd
  • levereras av någon som kan vägning