Troligen, ja! De flesta vågar som används kommersiellt behöver genomgå Återkommande kontroll, antingen pga. lagkrav eller pga. att branschen har kommit överens om det. Återkommande kontroll får endast utföras av en organisation som är ackrediterad av Swedac att utföra sådan kontroll, något som Tamtron är.

Återkommande kontroll är en kontroll som görs med ett eller flera års mellanrum i syfte att kontrollera att felvisningen på vågen är mindre än internationellt angivna krav, vid lite last, mycket last, högt varvtal, lågt varvtal mm., kort sagt en kontroll som i slutändan resulterar i ett ”Godkänt” eller inte. När den Återkommande kontrollen är gjord och vågen är godkänd så plomberas vågen både fysiskt och elektroniskt. Visar det sig att plomberingen är bruten så gäller inte den Återkommande kontrollen.

En kalibrering, eller en ackrediterad kalibrering, är INTE detsamma som en Återkommande kontroll och uppfyller inte de lagkrav som finns. En kalibrering innebär bara att man belastar en våg och noterar vilken viktsiffra som står angiven i displayen. Det görs ingen värdering om vågen kan anses visa ”rätt” och vara godkänd.

Det är för det mesta Återkommande kontroll man menar när man säger att man vill ha sin våg krönt. Ordet ”krönt” och ”kröning” är ett gammalt ord som inte är entydigt idag.

Både Återkommande kontroll och Ackrediterad kalibrering är åtgärder som kräver att man transporterar vikter motsvarande vågens fulla kapacitet till vågen och utför noggranna tester av en utbildad person. Det säger sig självt att detta kostar pengar. Tamtron har löst detta på ett elegant sätt: vi låter våra kunder boka upp sig på vår berömda ”Kröningsrunda” där vi kan fördela kostnaderna på många utförda kontroller. På så vis kan vi hålla nere priserna. En enstaka Återkommande kontroll som utförs ”utanför” Kröningsrundan blir ofta mycket kostsam för kunden och vi rekommenderar alltid att man gör den årliga Återkommande kontrollen när vi är i närheten, oavsett om man behöver det just då eller ej.

Varken en Återkommande kontroll eller en Ackrediterad kalibrering är lösningen om man tycker vågen visar fel utan då ska man be en tekniker komma och justera vågen. Därefter kan i och för sig en ny Återkommande kontroll behövas om man brutit plomberingen.

Det är vågägarens ansvar att vågen uppfyller de lagkrav och branschstandarder som finns. Har du koll på din våg? Tamtron kan hjälpa till om du är osäker.

Team Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet

Auto ciężarowe