Många upplever all rapportering som ska göras som tidskrävande. Det kan dessutom vara svårt att samla ihop alla siffror som ska in från alla olika papperskvitton och sammanställningar.

Men det finns hjälp att få!

 

Automatiskt = Enkelt

Rapportering består av flera delar. Första delen, att samla in och registrera data är det som är svårast att få till på ett bra sätt. Se till att använda system i din verksamhet som automatiskt registrerar t.ex. vikt utan att era operatörer behöver göra extra åtgärder för ”att väga”. Moderna automatiska vägningssystem är noggranna och väger utan att påverka en arbetscykel i övrigt. Ofta innebär denna automation att möjligheterna att manipulera data minskar vilket medför högre ”verklig” noggrannhet, bättre spårbarhet och därmed större transparens och trovärdighet.

Molnlösning = tillgänglig

Moderna automatiska vägningssystem utnyttjar molnlösningar för att spara data liksom för att administrera dem och skapa rapporter mm. Med en molnlösning räcker det med tillgång till en skärm som är uppkopplad mot Internet för att kunna arbeta. Det är möjligt att skapa unika användare med olika rättigheter så att organisationen kan jobba effektivt med verktyget. Därmed behöver man heller inte oroa sig för kasserade datorer eller medarbetare som har slutat. Allt kontrolleras av en administratör, i molnet.

Med en molnlösning är det lätt att integrera till ett annat system, t.ex. ert affärssystem eller transporthanteringssystem.

Behovsanpassad = Passar Dig

För att rapporteringen ska fungera behöver Ni givetvis kunna generera rapporter som passar ER. Dels måste det vara lätt att ta fram en rapportmall. Se till att det rapportsystem Ni använder möjliggör att ni sparar en rapportmall eller ett sökvillkor.

Viktigare är ändå att den data man vill använda verkligen finns i systemet. Därför är det viktigt att välja ett system som kan konfigureras efter era behov där önskad information verkligen kan sparas och namnges utefter era konventioner. Här finns det många sätt att hantera data, beroende på vad som är viktigt för er. Att kunna få professionell hjälp av leverantören med design av informations-systemet bör vara ett hygienkrav från er sida.

Exempel

Ett exempel på behovsanpassad data-hantering är att man registrerar material vid lastning (fraktion, sort, klass etc., enligt er egen konvention). För att möjliggöra att kunna sortera ut olika huvudtyper av material, ser man till att systemet tillåter att man anger parametrar per materialslag. På så vis kan man t.ex. på varje material ange om det är CE-klassat eller ej. Vid rapportering är de då lätt att rapportera t.ex. andelen CE-klassat material.

Ett annat exempel är om man vill ha en mycket enkel hantering i maskinen men har behov av att veta var man lastat, vilket material det är och var man lossar. Antingen bygger man upp artiklar som innehåller all information eller så jobbar men med öppna arbetsordrar där administratören skickar ut arbetsorder med ”rätt” information förifyllt.

Vi på Tamtron är vana att utforma system som möter behoven för rapportering, prata med din närmaste säljare för mer information.

Team Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet