Ett vågsystem behöver kontrolleras med jämna mellanrum. För att hålla hög kvalitet på vägning krävs både kunskap, planering och bra utrustning för egenkontroll. Som tur är så finns det hjälp att få, ring Tamtron för att få råd om egenkontrollprogram för vågsystem!

Egenkontroll är ett begrepp som används när man pratar kvalitet. Att vikt-siffran som levereras från ett vågsystem är sann kräver en transparent kvalitetskedja, dvs. ett antal steg som måste vara uppfyllda:

Först måste vågen justeras in och helst bör den även verifieras av en ackrediterad aktör. På så vis vet man att vågen uppfyller internationellt ställda krav för den avsedda noggrannhetsklassen avseende viktresultat och vägning.

Det är även lämpligt att ha ett underhållsavtal på vågsystemet så att man säkerställer att kunnig personal ser över vågen regelbundet. På så vis upptäcks mekaniska fel som kan börja påverka vägningsresultatet i framtiden.

Egenkontroll är en mycket viktig komponent i kvalitetskedjan. Ett program för egenkontroll gör att man snabbt upptäcker om vågen förändras och man har möjlighet att vidta åtgärder snabbt för hög kvalitet i vägning. Att kunna uppvisa dokumentering av regelbundet genomförd egenkontroll är något som är viktigt i de flesta kvalitetssystem.

Den sista delen av kvalitetskedjan är det dagliga handhavandet, att operatören är utbildad och verkligen följer instruktionerna. Det är till exempel viktigt att vågen är ”nollad” om det behöver göras manuellt, att vågbryggan på en fordonsvåg inte sitter fast av is eller skräp, att hydraulsystemet i hjullastaren är uppvärmt innan vägning mm.

Ackrediterad återkommande kontroll av vågsystem är en mycket värdefull investering. På så vis får man ett intyg på att vågen uppfyller internationellt ställda krav. Detta är i och för sig absolut sant enbart vid tillfället för den återkommande kontrollen. För att man ska kunna påvisa att vågen levererar rätt vikt även efter detta krävs ett dokumenterat egenkontrollprogram där man kan följa (frånvaron av) förändringar i vägningsresultat.

Tamtron är Sveriges ledande aktör inom mobil vägning. Vi verifierar och utför återkommande kontroll på ett stort antal hjullastarvågar årligen. Under hösten kommer vi nu även att lansera vårt nya Underhållsavtal som kommer att ersätta vårt befintliga serviceavtal för hjullastare.

Tamtron har god kunskap om program för egenkontroll och hjälper gärna till med tips om hur Ni bör utforma ert egenkontrollprogram för era hjullastarvågar eller fordonsvågar. Ta kontakt med din närmaste Tamtronsäljare eller servicetekniker så får du veta mer, här hittar du kontaktuppgifter.

Tänk på att det alltid är vågägaren som ansvarar för viktresultat som vågen levererar så se till att ha ett vettigt egenkontrollprogram som ger dig möjlighet att påvisa att vågen väger rätt.

 

TAMTRON AB

Vägning – Kunskap – Kvalitet