Automationssystem för vägning och dosering

Vi erbjuder kompletta automationssystem från konstruktion till idrifttagning och eftermarknadsservice. Vi har levererat automationssystem för vägning och dosering till olika industrier, bland annat byggmaterial, kemikalier, metaller och livsmedel. Vår långa erfarenhet som leverantör av styrsystem för bulkhantering, vägning och dosering säkerställer att anläggningen styrs på bästa sätt för optimal prestanda och tillförlitlighet.

Tamtrons automationsteknik gör det enkelt att underhålla systemen under hela anläggningens livslängd. Fjärråtkomst och modern Profinet-teknik tar systemdiagnostiken till en ny nivå. Övervakning av driften och felsökning av potentiella problem kan göras effektivt, oberoende av tid och plats.

  • Avancerad rapportering, användarvänlighet och säker fjärrsupport.
  • Systemet är enkelt att uppdatera och fungerar effektivt under anläggningens hela livscykel.
  • Bästa möjliga doseringsnoggrannhet och effektivitet.
  • Automationssystem kan byggas in i nya industriella investeringar. Beprövad och modulär teknik möjliggör effektiva systemuppgraderingar även när anläggningen moderniseras.
  • Tamtron ser till att anläggningen alltid fungerar optimalt för att garantera optimal prestanda och tillförlitlighet. Vår expertis är baserad på hundratals levererade system.

Högkvalitativ design och implementering av automationssystem

I vårt arbete med att utforma automationssystem använder vi beprövade lösningar för både hårdvara och mjukvara. Exempelvis har biblioteket med standardkomponenter som skapats för TIA-portalen avsevärt påskyndat designprocessen för programvara.

Vår gedigna erfarenhet återspeglas t.ex. i de avancerade funktionerna i Tamtron WA-951 input controller. Styrenheten styr och övervakar batchdosering med fyllning och tömning och optimerar automatiskt processens prestanda. Detta säkerställer optimal doseringsnoggrannhet och effektivitet, även när processförhållandena ändras.

I vår automationsteknik ingår endast komponenter av högsta kvalitet från de mest välrenommerade leverantörerna. Våra automationssystem är baserade på modern och standardiserad Siemens-hårdvara och Siemens/Windows mjukvaruplattformar.

Vårt centrala system har också ett prestigefyllt FI-certifikat från det oberoende och ackrediterade test- och certifieringsföretaget SGS Fimko. Certifikatet garanterar att skåpen är testade i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och är säkra att använda.

Virtualisering av PC-hårdvara har många fördelar

En annan fördel med ett automationssystem är virtualiseringen av PC-hårdvaran. Genom virtualisering slipper man t.ex. ständiga uppdateringar av hårdvara och operativsystem och säkerställer framtida programvarukompatibilitet. Om en PC-enhet går sönder kan den normala driften snabbt återställas eftersom operativsystemet är virtualiserat. Dessutom finns ett skydd vid cyberattacker eller andra säkerhetshot, och återställningen är smidigare än i den traditionella modellen.