Namn: Björn Hillström

Vad har du för position på Tamtron?

Jag är Key Account Manager och jobbar med några av våra stora nationella kunder.

Mina ansvarsområden är Region Övre Norrland och Region Mitt. I Övre Norrland är det i huvudsak gruventreprenörer medan det i Mitt är mer blandat med mycket grus- och krossproducenter och mycket återvinningsanläggningar

Om andra skulle beskriva dig, vad skulle de säga då?

Att jag är Driven och Kundfokuserad. Jag försöker verkligen alltid sätta kunden i första rummet och kan gå långt för att lösa ett kundbehov. Våra stora kunder flyttar otroligt stora massor så ett ev. problem måste lösas snabbt!

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Har väldigt varierande dagar, allt från kundbesök till planering och projektering av olika projekt tillsammans med mina kunder. Varje dag är egentligen olik den andra.

Vad skulle du säga är Tamtrons själ?

Väga rätt på ett kostnadseffektivt sätt

Vad tycker du är det bästa med att vara en del av Tamtron?

Att jobba med ett känt märke med gott rykte samt att jobba med hela köp-processen från första kundkontakt till leverans vare sig det gäller en hjullastarvåg eller en fordonsvåg.

Vad tror du om 2021?

Det är nu vi växlar upp och går starka ut ur denna pandemin!

 

Team Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet