Tamtron är en internationell aktör, men vi delar samma koncernvärderingar i alla våra dotterbolag. En av dessa är lagarbete, vilket återspeglas i vårt dagliga arbete genom eget ägarskap, ansvar och stöd till kollegor.

Så beskriver Mikko Keskinen, vd för Tamtron, sin arbetsgemenskap och lanserar intervjuserien ”Scale go round” för att uppmärksamma företagets 50-årsjubileum.

Under detta år kommer vi att lära känna Tamtron genom ögonen på Tamtrons anställda själva. Människor som arbetar med många olika uppgifter i olika länder kommer att dela med sig av sin expertis. Det är upp till intervjupersonen att bestämma nästa intervjuperson – vem som ska ställas på vågen härnäst.

Men för tillfället hör vi fler av Mikkos tankar kring strategi, digitalisering, utveckling och kompetens.

1. Hur ser Tamtron ut idag?

Tamtron är en internationell, innovativ och växande leverantör av lösningar och system för  industriell vägning och datahantering. Vi har verksamhet i åtta länder i Europa och sysselsätter cirka 170 medarbetare. Utöver den europeiska hemmamarknaden exporteras Tamtrons produkter till mer än 60 länder genom ett omfattande nätverk av distributörer.

Tamtron har en stark tillväxtstrategi: vi vill växa och vi vill bli ännu mer internationella. Förra året ökade vi våra aktiviteter i de nordiska länderna och utökade vår verksamhet till Norge genom att förvärva Scaleit A/S, ett företag specialiserat på försäljning, installation, kalibrering och underhåll av vägningslösningar. Scaleit är en stor aktör på sin marknad och även om vi har arbetat tillsammans tidigare kommer förvärvet att öka möjligheterna att dela kunskap och bästa praxis, till nytta för våra kunder.

I år stärkte vi vår position ytterligare genom förvärvet av Jydsk Vægtfabrik A/S, ett danskt företag specialiserat på försäljning, installation, kalibrering och underhåll av vägningslösningar. Samtidigt säkrade vi vår position som den största aktören inom vårt område i Norden. Jydsk Vægtfabrik A/S har en lång tradition och det senaste året har de innovativt utvecklat sin verksamhet, bland annat etablerat en e-handelstjänst för vägningstjänster. Med detta förvärv kan vi nu också bättre stödja de av våra kunder som har verksamhet i flera nordiska länder genom att vara deras lokala partner för vägningstjänster även i Danmark.

Tamtron home markets

2. Vilka faktorer har bidragit till att Tamtron varit en pionjär inom vägningsbranschen från allra första början? Hur tror du att positionen som pionjär kommer att utvecklas i framtiden?

På Tamtron är innovation ingraverat i hela företagets DNA. Vi verkar nära våra kunder så vi har en tidig förståelse för hur kundernas behov, marknader och teknologier utvecklas. Detta hjälper oss att se helheten och Tamtron är snabba på produktutveckling. Vi måste hålla koll på utvecklingen för att ligga före konkurrenterna. Att förutse och göra val har inte varit lätt, men arbetet pågår och har gjort så oavbrutet. Vår affärsmodell och vår kapacitet kommer att göra det möjligt för oss att ligga i framkanten av industriella vägningslösningar och datahantering även i framtiden.

Digitaliseringen har ett mycket brett genomslag på marknaden och märks även i vår kundbas. Men vi har goda förutsättningar att möta nya utmaningar. I decennier har Tamtron lanserat olika vägningsinnovationer på marknaden. Vi förstår vikten av teknisk utveckling och vad den möjliggör. Dessutom har de nordiska länderna generellt en hög nivå av teknisk utveckling och standard – här har vi har ett laboratorium där vi kan förnya oss.

3. Kunderna berömmer Tamtron särskilt för deras proaktiva kundservice och för att de lyssnar på deras behov. Hur har Tamtrons kundtjänst varit framgångsrik?

Våra kunder är hörnstenen i allt vi gör  – vi gör detta för dem. Vi förstår vikten av vägningssystem för våra kunders verksamhet och vi kan skräddarsy tjänster efter deras behov.

Jag vill särskilt betona erfarenheten, professionaliteten och serviceinställningen hos vårt serviceteam – hörnstenarna för god service. Utrustningen fungerar i krävande miljöer: det vibrerar, skakar och slår, men kontinuiteten i driften måste säkerställas. Det är viktigt att vi kan reagera med mycket kort svarstid. Detta möjliggörs av vår telefonsupport och ett väl utvecklat regionalt servicenätverk. Vi har byggt upp heltäckande servicenärvaro i länder där vi finns. I Finland har vi till exempel det största regionala servicenätet. I länder där vi inte har ett dotterbolag tillhandahåller vi högkvalitativ service genom våra återförsäljare. Installatörer utbildas på vårt huvudkontor i Tammerfors för att serva vår utrustning. Fjärråtkomst ger också ett snabbt sätt att lösa ett problem och spara både tid och resurser.

Obsługa klienta

4. Hur är arbetsklimatet på Tamtron?

Tamtron är en internationell aktör, men vi delar samma koncernvärderingar i alla våra dotterbolag. En av dessa är lagarbete, vilket återspeglas i vårt dagliga arbete genom eget ägarskap, ansvar och stöd till kollegor.

Det finns mycket samarbete mellan koncernbolag i olika länder och mellan olika funktioner. Genom gemensamma verksamhetsmodeller och processer är den dagliga verksamheten väldigt lika i olika länder.

Tamtrons internationella profil är en av våra styrkor som arbetsgivare – och för mig en av de stora värdena med jobbet. Här kan du arbeta med kollegor över landsgränserna. Tamtron har även internationellt en mycket bred kundbas och framförallt på OEM-sidan arbetar vi mycket med stora globala koncerner inom olika branscher.

5. Vilka kompetenser finns inom Tamtron nu? Och vilken typ av kompetens kommer att behövas i framtiden?

Tamtron har alltid haft en stark teknisk kompetens. I takt med att digitaliseringen har gått framåt har betydelsen av programvaror vuxit och kommer att fortsätta växa. Hårdvaran är dock fortfarande viktig och vi kan beskriva våra lösningar med termen ”Hardware enabled IoT”.

SaaS-baserade mjukvarulösningar är för närvarande spjutspetsen i utvecklingen, vilket tillför stort värde och effektivitet till våra kunders verksamhet. Men medan vi pratar om mjukvara och data måste vägningsdata komma någonstans ifrån först. Det finns också mycket intelligens i hårdvaruenheter idag. Vågen på en timmerkran innehåller till exempel mycket noggrann och avancerad teknik. Så vårt fokus kommer även i framtiden att ligga på utvecklingen av vägningsutrustning. Som tillverkare av mätinstrument är det viktigt för oss att känna till de krav och lagstiftning som gäller.

Vi har alltid legat i framkant när det gäller SaaS-tjänster. På mjukvaruutvecklingssidan återspeglas vår höga utbildningsnivå och expertkompetens  i vårt arbete. Kärnan i vår produktutveckling finns i Tammerfors och närheten till universitetet är viktig. Dessutom har vi haft bra samarbetspartners i utvecklingsarbetet och det har burit frukt.

Men molntjänster är inte bara till för sin egen skull – vi ser att de är till stor nytta för våra kunder. Traditionella enheter kan till exempel ersättas med smidigare mobila enheter, vilket innebär lägre investeringskrav och mindre underhåll. Molntjänster möjliggör även fjärrdiagnostik och -underhåll, mjukvaruuppdateringar kan göras via Molnet, enhetsinställningar säkerhetskopieras till molnet och återställs enkelt därifrån. Molnet gör det enkelt att integrera med ditt eget affärssystem.

På mjukvaruutvecklingssidan har våra experter upptäckt att Tamtrons egna produkter tillför ett betydande värde till deras eget arbete: du får arbeta direkt med slutkunden och när du ser produkten, som du har utvecklat, i produktionen ökar innebörden och betydelsen av arbetet.

Utöver dina egna produkter kommer digitaliseringen även att spela en nyckelroll i andra aktiviteter de kommande åren. Utöver de tekniska kompetensområdena har vi naturligtvis en mängd kunskaper inom försäljning, marknadsföring och supportfunktioner. Vi har rekryterat några väldigt bra personer under det senaste året.

Waga

6. Vad är fördelarna med att vara en internationell aktör?

Det största mervärdet är förvisso möjligheten att samla in och utbyta information från många olika marknader. Detta hjälper oss att förnya och utveckla våra lösningar baserat på en god förståelse för var kundernas behov och t.ex. industrispecifika lagar och regler utvecklas i Europa och globalt. Det gör det också möjligt för oss att bättre serva våra internationella kunder. Tamtrons internationella verksamhetsmodell stödjer innovation och snabb tillämpning i en miljö av accelererande förändringar.

7. Vad är du mest stolt över på Tamtron och inom Tamtron?

Jag skulle säga att det är vår gemensamma anda. Alla tar sig samman och tar ansvar och ägarskap. Vi har ett kundcentrerat förhållningssätt och det är djupt rotat i organisationen. Kundens röst lyssnas på och beaktas i utvecklingen av både tjänster och produkter. Vi finns för våra kunder och det återspeglas i vår dagliga verksamhet. Det är nog det jag är mest stolt över på Tamtron. En positiv och stöttande atmosfär är också ett nöje för alla att arbeta i.

Vi är en lågnivåorganisation, vilket innebär att vi känner varandra väl i hela organisationen och även mellan länder. Vi har ett brett spektrum av personer från olika landsenheter involverade i vårt strategiarbete. Styrelsearbete och diskussion mellan ledningen är direkt, aktiv och intensiv. Detta gör att vi kan få saker beslutade på ett agilt sätt. Dessutom delar vi en gemensam verksamhetsmiljö och en gemensam bransch-mentalitet, vilket säkert är ytterligare en faktor som förenar oss.

Tamtron team

8. Beskriv Tamtron med tre ord?

Jag skulle beskriva vårt företag som innovativt, pålitligt och professionellt.

9. Vad har du för förväntningar på framtiden? Var ser du Tamtron om tio år?

Tamtron kommer att fortsätta sin strategi med internationell tillväxt och kommer att vara en mycket större aktör om tio år. Under tiden går digitaliseringen framåt och tekniken tar stora steg, och det ska bli intressant att se hur framtiden ser ut på detta område, inklusive användningen av artificiell intelligens.

Vi har redan en horisontell lösning för självmanövrerade lås för hamnapplikationer och mobila, autonoma maskiner på schakt- och maskinsidan kommer också att öka. Vi gör mycket gemensamt utvecklingsarbete med våra kunder kring dessa teman.

Mikko Keskinen

10. 2022 fyller Tamtron 50 år. Vad tänker du om det jubileet?

Vårt jubileumsår är en mycket positiv sak, och särskilt efterföregående  framgångsrika år.

Våra blickar är beslutsamt riktade framåt mot framtiden, men jubileet ger också en möjlighet att stanna upp och titta på var Tamtron har kommit ifrån till i dag.

Allt eftersom året fortskrider kommer vi verkligen att fira de senaste decenniernas framgångar bland vår personal, kunder och partners.

11. Vems idéer vill du höra härnäst – vem vill du se på vågen nästa gång?

Jag skulle vilja ge ordet till Jaroslav Hronek, den mångårige vd’n för vårt dotterbolag i Tjeckien, som lämnade vd-posten vid årsskiftet efter flera decennier av tjänst. Han kommer att fortsätta att dela med sig av sin expertis för att driva Tamtron framåt på teknik- och produktutvecklingssidan. Jag ser fram emot att höra hans insikter och berättelser om Tamtron på vägen.