Helgums Grus AB (HGAB) tillverkar och levererar grus. Företagets specialitet är stålhård porfyr till dubbdäckståliga beläggningar. Företaget drivs sedan 2019 av civ.ing. Johan Granlund. Johan kommer från en lång karriär som vägteknikchef m.m. inom Vectura, Sweco och WSP. Helgums Grus grundades år 2000 och ägs av Johans far Ragnar Granlund. Johans och Ragnars mål är att HGAB ska vara regionens mest hållbara leverantör av grus, mätt i miljömässiga, sociala och ekonomiska termer.

När Johan tillträdde som VD såg han behovet av att digitalisera informationsflödet. Han såg även stora vinster med att kunna effektivisera för åkare liksom att själv kunna jobba på distans. Johan kände till Tamtron och Tamtrons vågsystem sedan tidigare och kontaktade Tamtrons säljare i nedre Norrland, Robert Gavelin, för en diskussion.

För att möta HGAB’s behov beslöt Johan att utrusta alla deras hjullastare med Tamtrons hjullastarvåg Power PC kompletterade med startspärr samt uppkoppling till Tamtrons molntjänst Wnexus.

Bl.a. tack vare Wnexus-lösningen har Johan kunnat öka lönsamheten i företaget. HGAB har även fått mycket uppmärksamhet från stora företag i området som tittar på hur man kan digitalisera ett logistikflöde. ”Det är jättekul när vi får möjlighet att hjälpa våra kunder att utvecklas” säger Tamtrons säljare Robert Gavelin och fortsätter ”Det är verkligen stimulerande att kunna bidra till både ökad lönsamhet och ökad hållbarhet”. Ladda ner och läs hela framgångshistorien här: Framgångshistoria HGAB