Data är ett företags mest värdefulla valuta – det är grunden för fakturering, ett sätt att göra ditt företag mer effektivt och också ett sätt att uppfylla regulatoriska krav och växande miljökrav. I årtionden har vägning och mätning varit ett av de enklaste sätten att samla in data. För Tamtron har området inneburit att tillgodose ett brett spektrum av kundbehov, rigoröst utvecklingsarbete och att föra nya innovationer till branschen som helhet.

Pentti Asikainen, styrelseordförande, har varit involverad i Tamtron sedan 1980-talet och varit business manager, VD och nu som en framtidsorienterad ledare i styrelsen. Asikainen känner Tamtron som sin egen ficka, så vem är bättre att besöka årets första artikel och starta Tamtrons 50-årsjubileumsår. I artikeln öppnar han upp om hur vägningsindustrin och Tamtron har förändrats under decennierna, och hur den närmaste framtiden ser ut.

THE BEGINNING – EN BERÄTTELSE OM INSIKT, DJÄRVHET OCH INNOVATION

Tamtron grundades 1972 vid en tidpunkt då elektronik just hade kommit in i branschen med kraft, med sina applikationer och instrumentering. Pekka och Tytti Kysk, ett par från Tammerfors, insåg fördelarna med elektroniska vågar och grundade utan att veta mycket mer om vägning ett vägningsföretag som fick heta Tamtron.

Tidigare hade vågar oftast varit mekaniska vågar. Pekka och Tytti hade några mycket bra produktidéer från början och bestämde sig för att fokusera först på industriella kran- och truckvågar. Tamtrons produkter var toppmoderna och innovationer  på marknaden för sin tid.

Tamtron har alltid drivits av idén att leverera verkligt kundvärde – spara tid och ansträngning och göra kundens vardag enklare. Tamtrons första vågar följde redan då samma filosofi som idag: när du flyttar material och förflyttar dig själv så väger du och registrerar vikten. Alla Tamtrons mobila vågar, såsom hjullastarvågar och timmerkranvågar, är designade utifrån detta. Tågsidan har alltid varit ett starkt segment för oss också och där har vi en exakt, smidig och dynamisk vägningslösning för tåg i rörelse.

För markförlagda fordonsvågar har vi också legat i framkant i branschen, med de första lösningarna implementerade för mer än 20 år sedan som betonade lastbilsförarens självgående och egen kapacitet och en minskad operatörsroll. Nu görs vägning med mobila enheter och data överförs i realtid till molnet, vilket gör det omedelbart tillgängligt för alla inblandade parter. Jag vågar påstå att vår nya One Scalex-lastbilsvågsystem med molntjänster är det snabbaste vägningssystemet i världen.

tamtron

DATA – VÄGNINGSINFORMATION ÄR KÄRNAN I ALLT

Vägningsinformation har varit vår högsta prioritet från första början. Vi har strävat efter att producera realtidsdata effektivt, eliminera onödiga fel vid vägning och utföra in-motion-vägningar så snabbt som möjligt.

När det gäller datautnyttjande och trådlös dataöverföring har vi legat före vår tid och utnyttjat våra styrkor. Till exempel överförde vår kund Tampereen Autokuljetus Oy sina beställningar trådlöst via GSM-nätet på 1990-talet. Digitala vågar har gjort det möjligt för oss att överföra data trådlöst och att få fjärråtkomst till alla Tamtron-vågar i världen. Och faktum är att Tampereen Autokuljetus är ett bra exempel på de tiotusentals kunder som har förlitat sig på oss i årtionden.

Molntjänster lanserades redan 2004. På den tiden kallade vi dem internettjänster. Nu är molntjänster kärnan i allt vi gör. Under 2018 tog vi beslutet att Tamtron inte kommer att implementera något nytt vägningssystem som inte är anslutet till molnet. Vi har fått mycket beröm för vårt tillvägagångssätt, där Tamtrons moln fungerar som en proxy. Större företag har ett eget ERP där data hanteras. Därifrån bör uppgifterna också flöda till externa partner, exempelvis transportföretag. Att ge direkt tillgång till företagens egna system är dock inte alltid den mest optimala lösningen, till exempel på grund av den höga arbetsbördan eller pga. datasäkerhet. Tamtron tillhandahåller ett moln som gör det möjligt för partner att komma åt nödvändig information. Denna modell är fördelaktig för alla berörda parter.

one-scalex-pic

UTVECKLING – FRAMÅTBLICKANDE MED SMIDIGHET

På Tamtron görs saker och fattas beslut på ett dynamiskt och smidigt sätt. Detta är möjligt eftersom vi har en gemensam förståelse i gruppen om våra aktiviteter och möjligheter och i vilken riktning vi är på väg med våra kunder.

Vägningsindustrin är mycket fragmenterad: det finns separata komponent- och instrumentleverantörer, leverantörer med enbart programvara och en mycket smal sektor av vågleverantörer. Så vi ville möjliggöra en smidigare och enklare one-stop-shopping för våra kunder, det vill säga ett brett utbud av olika lösningar som tillgodoser deras vägningsbehov inom ett brett spektrum av branscher och som levererar data direkt till molnet.

Vi har utvecklat plattformarna och finslipat processerna så att vi kan agera snabbt för att anpassa oss. Och när nya kundbehov uppstår på marknaden ligger vi redan ett steg före. Vi har ett eget renrum i vår moderna produktionsanläggning, där vi tillverkar sensorer som passar direkt in i våra kunders produkter. Tamtrons egen sensorproduktion och utveckling gör att vi kan erbjuda rätt vägningsmodul för olika tillverkares maskiner. Detta möjliggör flexibel produktion för OEM-tillverkare och till och med eftermontering för leveranser. Om till exempel maskinens användningsområde ändras och en vägningslösning behövs senare kan vi enkelt implementera skräddarsydda lösningar.

INNOVATOR – LAGSTIFTNING DRIVER, INNOVATION GER MÖJLIGHETER

Vägning har sin egen specifika lagstiftning som ger förutsättningarna för varje situation. För att användas professionellt behöver en våg ha ett ha ett typgodkännande, det är utgångspunkten. Dessutom måste varje individuell våg godkännas och verifieras i samband med att den tas i bruk. Beroende på vågtyp och var i världen den finns,  måste den, efter 1–3 år, kontrolleras att den fungerar och fortfarande ger korrekta avläsningar.

Officiella bestämmelser för vägning av materiel i rörelse trädde i kraft på 1990-talet. Vid den tidpunkten var tekniken tillräcklig och kunderna förstod också att vågar som installerats på icke-vägfordon kunde vara lämpliga för kommersiellt bruk. Tamtron har bidragit till att föra ut nya innovationer på marknaden under årtiondena, och detta har också gjort myndigheterna medvetna om vägningssystemens potential. Idag tvivlar kunden inte längre på att vägning kan utföras dynamiskt i rörelse direkt med en lastande maskin, t.ex. en hjullastare, eftersom myndigheterna också sätter standarden. Ibland blir reglerna strängare vilket också sätter press på utvecklingsarbetet.

INTERNATIONALISERING – ETT INHEMSKT FÖRETAG I ALLA LÄNDER DÄR VI FINNS

Tamtron har haft en enorm tillväxt, både oorganiskt och organiskt. Vi har gjort femton affärsförvärv i vår historia och köpt fler distributionskanaler och verksamheter. Ett exempel är virkesvågarna vi köpte i Sverige. Från denna starka bas har Tamtrons expertis och erbjudanden utvecklats ytterligare.

Vår verksamhet är global: vi har dotterbolag i flera länder eftersom vi vill vara nära våra kunder och betjäna dem lokalt. Under decennierna har många saker bidragit till vår utveckling och internationella expansion: produkterna har blivit mer sofistikerade, kundernas behov har ökat och de lokala verksamheterna har givit stöd.

Tamtrons countrymix är för närvarande mycket bra. Vi är ett inhemskt företag i varje land där vi är verksamma. Dessutom, särskilt i Sverige, Norge och Finland, har vi mycket kunskap och förståelse för mjukvaruutveckling för molnlösningar och trådlös dataöverföring tack vare vår historia. Våra innovativa kunder är villiga att experimentera, och vi kan ta frukterna av detta till den bredare marknaden.

För större företag vill vi först och främst vara en partner. Vi har ett tillräckligt stort fotavtryck, ett gott rykte både som företag och när det gäller produktkvalitet, och vår teknik gör att vi kan arbeta mer och mer på distans för att övervaka våra vågar runt om i världen. Vi har nu verksamhet i ett 50-tal länder genom egna dotterbolag och partners. I framtiden kommer vi att kunna betjäna våra kunder ännu mer.

mapa świata

MÄNNISKOR – MÄNNISKOR OCH FÄRDIGHETER VÄRDERAS HÖGT

Tamtron är berömt för sin kundservice och proaktiva inställning, och vi har en mycket motiverad personal. Totalt finns det nästan 200 Tamtron-anställda. Know-how finns där, och alla tar ansvar för sitt eget arbete. Ingen säger: ”Det här angår inte mig”. Och vi är inte rädda för att göra misstag, vi lär oss av dem.

Vi har alltid värderat kunskap och lärande. Tamtron stöder starkt utbildningen av personal vid sidan av deras arbete liksom öka på deras expertis och färdigheter. Experten och montören värderas lika högt. Tamtron anställer också människor från olika generationer. Jag anser att det i dag är en av de viktigaste indikationerna på vårt företag och dess värderingar.

data

FRAMTIDEN – ATT FORTSÄTTA VERKSAMHETEN FÖR FRAMTIDEN

Den närmaste framtiden  ser mycket intressant ut för vägningsbranschen. Om de senaste åren har varit en tid av snabb förändring visar de kommande åren inga tecken på att sakta ner. Jag tror att nycklarna till Tamtrons framtida framgång kommer att fortsätta att ligga i agilt beslutsfattande och i det faktum att vi fortsätter att röra på oss och ligga steget före hela tiden. Vi förstår vad som händer hos våra kunder, vilka kundernas behov kommer att vara i framtiden och samtidigt våra egna resurser och teknik.

Data kommer att fortsätta att öka i betydelse. Men du kan inte ha data utan att få dem någonstans ifrån. Det är möjligt att vi i framtiden kommer att ha vår egen eller kundägda utrustning i världsklass, tillverkad av Tamtron, som vi kommer att leverera, dvs. finansiera, installera, underhålla och tillhandahålla schemalagt underhåll, och kunden kommer endast att köpa data från oss.

Vi kommer att fortsätta att effektivisera vår verksamhet och vidareutveckla vår databehandling. Det finns en hel del störningsdata i en dynamisk vägning, som vi mäter och kompenserar för, t.ex en intelligent sensor på en timmerkran. Förutom att mäta vägningsinformation har sensorn fem andra sensorer som mäter och kompenserar för störningar. Sensorn har trådlös Bluetooth-dataöverföring, vilket i sin tur eliminerar den besvärliga kablarna mellan sensorn och instrumentet.

Om några år kommer vi att ha vägningsinstrument och lösningar som kan användas i avlägsna eller helt obevakade autonoma system. Vi undersöker redan olika alternativ, till exempel potentialen för 5G och bildigenkänning.

En intressant utveckling den närmaste framtiden är utnyttjandet av mer än vägningsdata. Data kommer att bli mycket bredare i framtiden, eftersom nya krav och behov ständigt skapas av kunder, kunders kunder och myndigheter på marknaden. I framtiden kan vägningsdata kopplas till information som det vägda materialets ursprung, vem som hanterade det, hur länge det transporterades och vart det transporterades. Det finns en stor potential, till exempel i leveranskedjan för farligt avfall.

Tamtron har varit ett framgångsrikt företag i 50 år, och vi har våra kunder och vår personal att tacka för det. Mycket har lärts under årtiondena, och det finns fortfarande mycket att lära. Vi kommer att fortsätta att arbeta med en känsla av ödmjukhet och fortsätta på vår tillväxtväg. Tamtron kommer även fortsättningsvis att vägledas av ett förnuftigt, genomtänkt och alltid framåtblickande förhållningssätt.

tamtron total