Söderåsens biogasanläggning stod klar 2006 och här rötas 60 000 ton organiskt avfall från livsmedelsindustrin samt gödsel från svin och ko per år.

Martin Östring som är ansvarig för drift och underhåll på Söderåsens Bioenergi AB berättar;

  • Vissa material får vi betala för och vissa material får vi betalt för. Förut brukade vi uppskatta vikten av det material som chaufförerna dumpade hos oss och vi kände att vi borde ha bättre kontroll och känna oss säkra på debiteringsunderlaget. Dessutom ställer våra myndigheter krav på att vissa materials vikter verifieras.
  • Efter att ha tagit in offerter från olika aktörer under ett par års tid, fastnade vi till slut för Tamtron, som till skillnad från de flesta andra, kunde erbjuda ett traditionellt vågsystem med terminaler. Tamtron har precis som sina konkurrenter molnbaserade tjänster, men för oss och våra kunder passar den här lösningen bättre, fortsätter Martin.

 

När våg och RFID-system installeras märks skillnaden

Förarterminaler har RFID-kort och vågen känner av vilken bil som lastar eller lossar och vilket innehåll som bilen har. Systemet innebär bland annat att spårbarheten blir lättare.

  • Nu när vi har installerat systemet märker vi att det diffar ganska mycket på vad man tror man lämnar och den faktiskt vikten. En annan aspekt är att vi slipper manuellt arbete. Nu får vi färdigställd data rakt in i vårt system vilket underlättar betydligt, berättar Martin.

Smidig installation

  • I normal fall när man kommer till en överenskommelse så gör vi på Tamtron installationen inom 6-8 veckor. Kunden förbereder eldragning och markarbete och vi kompletterar med betongfundament, våg och mjukvara, berättar Fredric Jonsson som är regionsäljare på Tamtron.
  • Vi är nöjda med hela processen och allt förflöt väldigt bra. Installationen gick smidigt och även om vi hade lite mjukvaruproblem i början är det inget vi störts av. Vågen har aldrig stått stilla och Tamtrons service är helt unik. Man får verkligen hjälp direkt om man behöver, avslutar Martin.

 

Systemet installerades i februari/mars och vågen blev nyverifierad i maj.

 

Team Tamtron

 Vägning – Kunskap – Kvalitet