Vikten av tillförlitlig data, färre papper och effektivisering/automatisering kommer att fortsätta att öka i framtiden. Värdet av exakta, realtidsuppdaterade vägningsdata och behovet av tjänster som möjliggör snabbare och effektivare verksamhet, oavsett bransch, kommer också att öka dramatiskt. Nästa generations Software as a Service (SaaS) och molntjänster är redan en central del av Tamtron.

Tuomas Jussila, produktchef, är starkt involverad i utvecklingen av Tamtrons nya generation av molntjänster. Han arbetar med projektledning, till exempel för att fånga in kundernas behov av mjukvaruutveckling och definiera dem. I sin artikel förklarar Jussila vad SaaS betyder för Tamtron och hur företaget utvecklar molntjänster.

Tamtron har designat och implementerat molntjänster under lång tid. Det som alltid har varit viktigt för oss är hur vi kan göra vägningsdata som bäst hjälper våra kunders verksamhet: hur vi gör den lättillgänglig för alla parter, och hur det kan öka transparensen, effektivisera verksamheten, få dem att tala samma språk och arbeta tillsammans så smidigt som möjligt.

Tamtrons första molntjänst, WNexus, är fortfarande i drift och giltig idag. Dess roll är dock att vara mer av en statisk rapporteringstjänst där du kan se vad som händer i vägningsprocessen. Vi är dock starkt fokuserade på nästa generations molntjänster – till exempel Tamtron One Cloud, en molntjänst för alla vågar, som möjliggör effektiv hantering av vägningsdata från flera vågar eller vågtyper vid behov, och det mobila vägningssystemet One Scalex, som också gör att själva vägningen kan göras på distans från användarens egen mobila enhet. För Tamtron innebär SaaS vägning som en tjänst. Kunden får vägningsprogramvaran från oss som en komplett tjänst. Vi ansvarar för upplägg och underhåll, utveckling och kontinuerlig uppdatering av nya funktioner.

Helt ny mjukvaruarkitektur och agil mjukvaruutveckling – Nya funktioner är snabbt tillgängliga för kunder

Tamtron prisas för att ha tagit ett helhetsgrepp om kundens behov under tjänstens hela livscykeln – en drivkraft för oss under utvecklingen av molntjänster.

Vårt uppdrag är att lyssna på våra kunder och omvandla deras behov till en tekniskt gångbar lösning. Kundens behov översätts inte till en funktion som sådan utan beaktas ur olika tekniska perspektiv, och speciella fall och situationer definieras innan de är redo för mjukvaruutveckling. Från början beaktas kundens behov ur ett antal olika perspektiv för att göra det mer relevant för många kunders behov och användning.

Min roll är att agera mellan kunden och den råa mjukvaruutvecklingen och att beskriva dessa scenarios och vägar. Dessutom är Tamtron starkt involverad i kundprojekt, till exempel när vi gör integrationer, det vill säga när vi samverkar med kundens affärssystem: vi producerar vägningsdata som blir till fakturor när data exporteras via en integration till ett affärssystem.

På Tamtron har vi inte som mål att fixa det gamla inom molntjänster, utan att skapa något helt nytt. Mjukvaruarkitekturen är helt ny och vi utvecklar mjukvara med moderna, agila utvecklingsmetoder. Vi har gått över till en metod som kallas scrum. Vi har fasta, tvåveckors sprintar där vi tar in programvara för att göra saker. Produktägaren definierar vad som behöver göras i den sprinten, och mjukvaruteamet själv ser till att implementera det som överenskommits. Under sprintperioden genomför vi också peer reviews för att övervaka framstegen och se till att kvaliteten upprätthålls. Slutresultatet är en färdig programvara av god kvalitet som är testad.

Världen och vägningsbranschen förändras i allt snabbare takt. Tidigare var mjukvaruutvecklingen i hög grad baserad på den så kallade vattenfallsmodellen. För det första gjordes en omfattande definition av vad programvaran behövde göra, följt av ett projekt som tog flera år att slutföra. Resultatet var vanligtvis i linje med specifikationerna, men ofta uppfyllde slutresultatet inte längre kundens behov. Samtidigt var det inte alltid möjligt att definiera det väsentliga på en tillräcklig nivå i projektets början.

Nu när vi utvecklar vägningsprogramvaran i sprintar kan vi på kort tid också få ut slutprodukten till kunden snabbt och smidigt, omedelbart efter att ha konsulterat kundens behov. Vi får omedelbar feedback från kunden, och i efterföljande sprintar kan vi återigen fortsätta utvecklingen och göra förbättringar. En annan fördel är att vi kan släppa nya funktioner kontinuerligt, till och med en gång i månaden eller varannan månad. Vi ser till att funktionerna uppdateras för alla våra kunder omedelbart, och förutom förbättringar kan eventuella problem åtgärdas snabbt.

obsługa klienta

MOLNBASERAD DATABEHANDLING KAN HJÄLPA TILL ATT AUTOMATISERA AFFÄRSVERKSAMHETEN

I det större perspektivet är syftet med SaaS-tekniken för oss, liksom för andra SaaS-tjänster, att underlätta och främja kunskapshantering. Tamtrons nya generation One Cloud spelar en viktig roll för att ansluta data och öka automatiseringen. Företag av alla storlekar kommer att dra nytta av de möjligheter som erbjuds via molntjänster. Även småföretag kan automatisera sin verksamhet på ett smidigt sätt, utan att behöva ta på sig ett underhållsansvar.

Integrationer spelar en mycket viktig roll i molnbaserad databehandling. De används för att göra delar som, när de kombineras, blir en funktionell helhet. Integrering sparar mycket arbete. Ta exemplet med Tamtrons One Scalex bilvågsvägningstjänst. När en vägning görs med One Scalex överförs vägningsdata automatiskt till One Cloud-tjänsten för rapportering. Vi har flera kunder vars data från alla deras vågar överförs till OneCloud i en enda rapporteringsplattform. Detta ger kunden bättre överblick över hela sitt materialflöde och logistik från ett ställe.

Föraren kan utföra vägningen säkert i sin egen hytt, snabbt och oavsett plats. Ledning och operatörer får samtidigt nästan realtidsinformation till exempel om hur företagets produktion går. Rapporter behöver inte längre genereras manuellt. Genom One Cloud kan beställningar skickas direkt till vågen och vägningen kan bekräftas direkt. Den realtidstillgängliga vägningsdatan säkerställer att fakturering är möjlig omedelbart efter vägning. Till skillnad från traditionella kvitton går data aldrig förlorade eller försenas under överföringen. Eftersom vägningsdata automatiskt skickas av vågen till servern efter vägning är data alltid uppdaterade och kan nås via mobila enheter vid behov.

one scalex

GLOBAL MOLNBASERAD DATABEHANDLING – GLOBAL MJUKVARUUTVECKLING

Förutom agila metoder använder vi moderna, internationellt kända och testade plattformar för mjukvaruutveckling. Tamtrons molntjänster är tillgängliga över hela världen. One Cloud körs till exempel på en global molnleverantörs plattform. Jag vill också lyfta fram One Scalex, som använder react-gränssnittet med öppen källkod. React är en mycket använd teknik internationellt och testad i ett brett spektrum av miljöer.

Naturligtvis är Internet globalt som standard, men Tamtron erbjuder molntjänster från flera datacenter runt om i världen, och vi kan inrätta ett nytt datacenter närmare kunden om det behövs. Placeringen av datacentret kommer bland annat att påverka smidigheten och hastigheten på tjänsten vid kundens slut. Kostnaden för att underhålla molntjänster när det gäller utrustning är också måttlig för kunden, eftersom det finns lite fysisk hårdvara. Som digital tjänst finns det inte heller något behov av underhållspersonal dygnet runt.

Vi bearbetar vägning av data i digitala miljöer på ett agilt sätt. Vi bygger på årtionden av erfarenhet av vägning och vägningslösningar, vår kunskap om kunders utmaningar och behov och lägger till dynamisk, modern mjukvaruutveckling. Vårt team som arbetar med molnbaserad databehandling växer sig ständigt starkare och våra investeringar i att förstå och kommunicera kundernas behov genom SaaS-teknik kommer att fortsätta växa på Tamtron i framtiden.