I Älvenäs strax utanför Vålberg i Värmland startades företaget Svenska Rayon AB under 1940-talet. Man tillverkade cellull för svensk textilindustri som ett komplement till bomull, silke och ull under andra världskriget. Senare tillverkades här även rayoncord till bildäck. Viskosfabriken lades ner 2003. Strax söder om fabriksområdet ligger den gamla avfallsanläggningen där Mewab nu arbetar med sluttäckningen.

Idag används de gamla fabrikslokalerna av Älvenäs Industrihotell samt Rölunda Produkter som bedriver handel med jord och gödsel. Mewab sköter driften av deponianläggningen som genom åren har tagit emot tusentals ton avfall som blir till konstruktionsmaterial. I den kemiska process som förvandlar cellulosa till viskos ingår en stor mängd kemikalier av vilka många är giftiga. För kontaminerad mark med en mängd olika föroreningar måste allt mätas och spåras samt förhöjda halter anmälas till Länsstyrelsen.

Allt det material som hämtas från olika avfallslämnare består av olika typer av restprodukter där kontamineringsgraden analyseras så spårbarheten är viktig, säger David Finnström, affärsutvecklare på Mewab.

Mycket av det senare avfallet kommer från byggsektorn. Det pågår ett intensivt bostadsbyggande i Karlstad och bara sedan augusti i år har 800–900 vägningar gjorts på deponin som nu ska sluttäckas. För att underlätta arbetet för chaufförerna och förenkla rapportering och statistik behövde den analoga markvågen uppdateras.

På Mewab följer man principen om Best Available Technique och vid alla tekniska investeringar tas extra hänsyn till miljön. Man vill gärna ha en nära kontakt med sina samarbetspartner och sökte därför efter ett mindre bolag. Enkelheten hos tekniken var också viktig.

Då markvågen bara är tolv meter lång behöver chaufförerna göra vägningen två gånger, först för bilen och sedan för släpet. Men nu räcker det att köra fram och stanna på vågen och de slipper lämna bilen för att gå till vågkuren.

– Att kunna sitta kvar i bilen och bara skanna en QR-kod för att se och bekräfta vikten och ange registreringsnumret direkt i mobilen är väldigt smidigt, säger David.

Med Motus system för statisk vägning registreras fordonets vikt vid invägning och utvägning och slås sedan ihop och ett kvitto skickas till chaufförens mobil. Mewab får en rapport i form av ett PDF-kvitto och statistiken finns överskådligt samlad i ett Excel-ark.

– Ofta är det inget fel på den befintliga markvågen och med den här statiska versionen av Motus har de fått en enkel, digitaliserad lösning som både spar tid och ökar spårbarheten, säger Per Hansson på Tamtron.

Läs mer om Motus lösningar på: www.tamtron.se/produkter/MOTUS WEIGHING SYSTEM FÖR DYNAMISK VÄGNING

Team Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet