Namn: Andreas Laine

Vad har du för position på Tamtron?

Jag är servicetekniker med ansvar för nordligaste delen av Sverige. Mitt distrikt täcker Norrbotten och Västerbotten. Här ansvar jag för monteringar av vågsystem, akutreparationer och service.

Om andra skulle beskriva dig, vad skulle de säga då?

De skulle nog säga att jag är driftig och kundfokuserad. Och att jag är kunnig på vågar.

Jag försöker alltid hitta en lösning när kunden ringer. Många av mina kunder jobbar direkt mot gruvindustrin och det är viktigt att deras prylar fungerar. Så det gäller att försöka prioritera kunderna med störst behov så att den som verkligen har panik får hjälp snabbt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Måndagen, och ibland söndagen, börjar med en resa till kunden. Väl där kan det vara ett montage av en hjullastarvåg, t.ex. hos en maskinåterförsäljare, eller så kan det vara en felsökning och reparation av ett vågsystem hos en av våra stora kunder. Det blir en hel del telefon också: det är många som ringer och vill ha hjälp. Det behövs även bokas och planeras besök, ofta med kort framförhållning då det kan vara svårt att veta lång tid i förväg var maskinen är, det är en service vi tycker är viktig att ha.

Under perioder kröner jag även hjullastarvågar, det brukar bli mellan 50 – 100 hjullastarvågar per år. Det heter ju egentligen inte kröna utan Verifiering eller Återkommande kontroll men de flesta använder uttrycket ”kröna”, det gäller bara att vara noga med vad de menar.

Vi har både stora och små företag som kunder. Alla kunder är i grunden lika viktiga. Ibland kan det handla om att hjälpa en kund som lastar 10 000 ton per dygn och ibland får jag hjälpa kunden som levererar 5 000 ton per år. Att vägningen fungerar är ju lika viktigt för båda.

Vad skulle du säga är Tamtrons själ?

Vikten av att få rätt vikt och vikten av att de ska gå att väga på ett kostnadseffektivt sätt!

Tamtron är vågleverantören som har driftsäkra system och service. I Norrland är Tamtron marknadsledande och namnet man kopplar ihop med vägning.

Vad tycker du är det bästa med att vara en del av Tamtron?

Att få jobba för ett företag med gott rykte. Friheten, kundkontakter och egen planering som sker i samråd med kunden. Som servicetekniker förväntas man ta ansvar för hela kedjan vilket är väldigt stimulerande: man får feedback direkt från kunden, både kritik och tack. Det är kul att få lov att bygga upp en egen relation med kunderna.

Vad tror du om 2021?

Det är nu vi växlar upp och går starka ut ur oron över Corona.

 

Team Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet