TAMTRON FORTSÄTTER SIN STARKA TILLVÄXT INTERNATIONELLT OCH FÖRVÄRVAR DET NORSKA VÅGFÖRETAGET SCALEIT A/S

Tamtron utökar sin närvaro på den Nordiska marknaden genom att förvärva norska Scaleit, som är specialiserade på försäljning, installation, kalibrering och service av vägningslösningar.

Det norska företaget Scaleit, grundat 1971, är den enda spelaren på den norska marknaden som erbjuder avancerade vägningslösningar för anläggning & entreprenad, transport & logistik, avfallsinsamling & återvinning samt för processindustri. Företaget erbjuder, förutom en bred palett av vågar, även installation, kalibrering och service- och underhållstjänster för vägningslösningar liksom teknisk support. Scaleit omsatte 2019 78 MNOK.

Tillsammans är Scaleit och Tamtron ännu mer

– Förvärvet passar vår tillväxtstrategi och stärker vår position som internationella vägningsexperter och kompetent partner för våra kunder. Scaleit är en viktig spelare på deras lokala marknad och även om vi har samarbetat tidigare så innebär förvärvet att vi ytterligare kan ta del av varandras kunskap och erfarenheter för att erbjuda våra kunder ännu mer. Med det här förvärvet blir vi den största spelaren på den nordiska marknaden inom vägning, säger Mikko Keskinen, Tamtrons CEO.

– ScaleIT är en fantastisk tillökning av Tamtron-familjen och jag välkomnar Scaleit’s personal och partners in i vår gemenskap. Expansionen i Norge med Scaleit’s serviceorienterade affärsmodell skapar nya tillväxtmöjligheter för Tamtron, fortsätter Keskinen.

– Tamtrons högkvalitativa vägningslösningar och expertkunskaper kombinerat med vår service- och leveransförmåga skapar en unik kombination. Uppköpet öppnar nya möjligheter för oss att växa och utöka vår verksamhet som en del av en internationell aktör samtidigt som vi kan fortsätta agera som en lokal partner. Jag tror vi har en bra gemensam framtid att se fram emot, säger Steinar Olsen Scaleit’s CEO.

Tamtron – ett växande och internationellt vägningsproffs

Tamtron, som firar sin 50-årsdag nästa år, har genom åren växt till en av de större spelarna inom vägningsindustrin och då främst som leverantör av avancerade vägningslösningar för professionellt användande. Efter förvärvet har Tamtron verksamhet i Finland och ytterligare 6 länder liksom ett vitt spritt återförsäljarnätverk runtom i världen. Tamtron har nu ca 200 medarbetare i Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Polen. Tamtrons kunderbjudande omfattar integrerade vägningslösningar för hamnar, skogsindustrin, gruv- och anläggningsindustrin, avfalls- och återvinningsindustrin, transport- och logistik liksom för processindustri. På senare år har Tamtron fokuserat på att förbättra användbarheten hos vågar och vägningssystem liksom tillgängligheten på vägningsdata digitalt. Med förvärvet ökar den internationella andelen av bolagets affär.

För mer information:

Tamtron Group

Mikko Keskinen

Mob: +358 40 596 4831

E-post: mikko.keskinen@tamtron.fi

https://www.tamtrongroup.com

Mikko Keskinen

Tamtron

Finsk företagsgrupp grundat 1972. Är en internationell tillverkare av vågar och system för hantering av vägningsdata. Företagets huvudkontor ligger i Finland med dotterbolag i Sverige, Polen, Tyskland, Tjeckien och Slovakien. Dessutom är företaget representerat av certifierade distributörer i över 60 länder runtom i världen. Tamtrongruppen har 140 anställda och omsättningen 2020 uppgick till 22 MEUR.

Tamtron producerar intelligenta vägningslösningar för kunder över hela världen. Tamtrons erbjudande omfattar såväl standardvågar som avancerade integrerade vägningslösningar för hamnar, skogsindustrin, gruv- och anläggningsindustrin, avfalls- och återvinningsindustrin, transport- och logistik liksom för processindustri. På senare år har Tamtron fokuserat på att förbättra användbarheten hos vågar och vägningssystem liksom tillgängligheten på vägningsdata digitalt. Att stödja kundernas verksamhet och vara en aktiv partner till dem har varit en av hörnstenarna för Tamtron från första början. Tamtrons vägningsutrustning med sina möjligheter till uppkoppling och digital datahantering hjälper dagligen till att möta verksamheters krav på transparens, spårbarhet och ständigt ökande rapportering.

Tamtrons vågar, informationshanteringssystem och service är utformade att stödja kundernas affärsprocesser idag och i framtiden.

Scaleit A/S

Norska Scaeit A/S, grundat 1971, har ca 30 anställda och har levererat vägningslösningar till den norska industrin i 50 år. Scaleit A/S omsättning 2019 uppgick till 78 MNOK.

Som den enda spelaren på den norska marknaden erbjuder Scaleit avancerade vägningslösningar för anläggning & entreprenad, transport & logistik, avfallsinsamling & återvinning samt för processindustri. Företaget erbjuder, förutom en bred palett av vågar, även installation, kalibrering och service- och underhållstjänster för vägningslösningar liksom teknisk support.

Scaleit’s fokuserar på vägningsutrustning och -processen men har även lösningar för och erfarenhet av kringsystem som t.ex. access-kontroll och fotodokumentering. Scaleit har utvecklat egna mobila lösningar som stödjer vägningsprocessen.

Det viktigaste för Scaleit är att erbjuda högkvalitativa skalbara vägningslösningar som bäst passar varje unik kunds affär men som samtidigt kan skalas upp och växa i takt med att verksamhetens krav och omfattning ökar.