FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITET I PROCESSER

Vägningsdata i realtid är avgörande för våra kunders dagliga verksamhet. Noggranna och tillförlitliga vägningsdata måste genereras som en del av den dagliga driften av verksamheten. Med Tamtrons vägningslösningar kan du arbeta sömlöst och tjänsten mScales digitaliserar industriell vägning.

Tamtrons digitala vägningstjänst mScales förbättrar industriell vägningseffektivitet genom att automatisera viktbaserade materialflöden. Den molnbaserade lösningen är säker, pålitlig och skalbar för att möta kundspecifika behov. Den integrerar sömlöst alla vågar och affärssystem. mScales kan kopplas till t.ex. lastbil, hjullastare, golv, tratt och bältesvågar.

ENKEL ANVÄNDNING SOM EN DEL AV DESIGNEN

Att börja använda mScales är enkelt. Den digitala vägningstjänsten mScales ansluter till ditt affärssystem med ett enda gränssnitt. Mjukvaran samlar in data från vågen, bearbetar den och presenterar viktdata i ett lättläst format för användaren och organisationen. mScales gör att vågar kan användas på mobila enheter och tillhandahåller avancerad tillståndsövervakning och fjärrunderhåll, vilket förbättrar datakvaliteten, konsistensen och spårbarheten i vägningsprocessen.

mScales har designats med användarvänlighet i åtanke. Systemet är lätt att använda och kräver inga externa enheter. Vägningstjänsten kan nås från vilken mobil enhet eller dator som helst via en vanlig internetanslutning. Till exempel kan föraren enkelt utföra en självbetjäningsvägning direkt från bilhytten med hjälp av sin mobila enhet och en vägningskod.

TILLFÖRLITLIG VÄGNINGSDATA ÄR VÄRDEFULLT

Data är en värdefull tillgång för företag eftersom den fungerar som underlag för fakturering, förbättrar effektiviteten och hjälper till att uppfylla regulatoriska och miljömässiga krav. mScales är en molnbaserad och mycket säker lösning som erbjuder långsiktig tillförlitlighet. Det kan enkelt distribueras och sömlöst integreras med affärssystem och andra applikationer. Den digitala, viktbaserade vägningstjänsten för materialflöden kan vara igång på mindre än en vecka efter en smidig implementeringsfas.

FÖRDELAR MED DEN DIGITALA VÄGNINGSTJÄNSEN

  • Mobil vägning
  • Service- och vägningsdata är tillgängliga och tillgängliga 24/7.
  • Den molnbaserade tjänsten gör det enkelt att hantera vägningsdata från flera instrument.
  • Åtgärder och dataregistrering i olika skeden av processen kan hanteras tillförlitligt på en gång och från en plats.
  • Den digitala vägningstjänsten minskar bearbetnings- eller identifieringsfel och produktionsstopp.
  • De registrerade uppgifterna är lätt tillgängliga för alla inblandade parter. Den vägda produkten eller lasten finns på en central plats.
  • Tjänsten förbättras kontinuerligt utan att kräva omfattande IT-systemuppgraderingar.
  • Ditt företags säkerhet och säkerhet kommer att förbättras avsevärt när det gäller arbetssäkerhet, systemsäkerhet och datasäkerhet.
  • Utrustningen kan fjärrövervakas.

Läs mer om mScales här