I Arvika kommun har man nyligen installerat ett RFID system på fem av sina avfallsinsamlingsfordon. Fordonsparken består av både Scania och Volvo med påbyggnader från både JOAB och Norba.

Kärlen märks upp med en RFID tagg (en svart rund plastbricka mitt på kärlet eller under överkanten) med radiofrekvens och fordonet utrustas med antenner som läser av RFID taggen. Systemet håller ordning på kärlets placering, vem som är kunden och när det tömts. Ett smidigt sätt för att hålla reda på vilka kärl som tömts, men också för att lägga upp dagens rutt. Chauffören ser kärlen som röda prickar på kartan på sin skärm och när kärlet lästs av och tömts, blir pricken grön.

  • När man väljer att utrusta sina fordon med RFID system kan man komplettera med våg som väger sopkärlet vid tömning. Datan från vågen kan användas för debitering och statistik. Precis som i Arvikas fall väljer man oftast att installera enbart RFID systemet, berättar Per Hansson på Tamtron.

Jörgen Zetterlund som är enhetschef för alla insamlingsfordon i Eda och Arvika kommun samt för Arvika kommuns återvinningscentral berättar;

  • Vi har inte vågar på våra fordon, men däremot har vi Tamtron-vågar på våra hjullastare sedan tidigare. När jag såg Tamtrons identifieringssystem på ett testfordon här i Arvika blev jag intresserad. Upphandlingen genomfördes och vanns av Tamtron, men i och med Corona-läget blev vi ett par månader försenade. Men när vi väl var igång gick det snabbt och vi är väldigt nöjda.
  • Tamtron har varit ett bra bollplank genom projektet vilket vi uppskattar. Vi är dessutom nöjda med servicen Tamtron erbjuder. Om ett fordon tappat kontakten med RFID systemet kan Tamtron koppla upp sig direkt mot bilen och problemet kan lösas snabbt och smidigt. Dessutom har de servicekillar i vår del av landet om något skulle hända, vilket känns väldigt tryggt. Så fort vi märkt upp alla kärl med taggar, kan vi köra igång och det känns spännande, avslutar Jörgen.

 

Team Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet