Tamtron AB är numera Ackrediterat kontrollorgan och Ackrediterat laboratorium även för icke automatiska vågar med kapacitet mellan 5 – 300 ton, dvs. markförlagda fordonsvågar och chassivågar. Sedan lång tid tillbaka är vi detta för automatiska vågar med kapacitet mellan 1 – 60 ton, i huvudsak hjullastarvågar.

Att vara ackrediterad innebär att en statlig myndighet, i Sverige är det Swedac, regelbundet kontrollerar och godkänner både företaget och företagets metod för Ackrediterad kalibrering / Återkommande kontroll. Swedac tilldelar alla kontrollorgan och kalibreringslaboratorium ett unikt ackrediteringsnummer, Tamtron har nummer 1689.

För en del vågar kräver lagen att en Återkommande kontroll ska göras regelbundet för att få användas som debiteringsunderlag (det som på engelska kallas ”Legal for trade”). En godkänd Återkommande kontroll innebär att vågen uppfyller internationellt satta krav på bl.a. noggrannhet och repeterbarhet. Det finns även en praxis i många branscher som innebär att en våg som används som debiteringsunderlag skall genomgå Återkommande kontroll även om lagen inte kräver det.

Det är bara ackrediterade kontrollorgan som får utföra Återkommande kontroll. För att vara säker på att det företag du använder verkligen är ackrediterade bör du fråga efter bevis på deras ackreditering. Det går även att gå in på Swedac’s hemsida och söka i registret över ackrediterade kontrollorgan (https://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/)

I vissa fall är det en Ackrediterad kalibrering som du ska ha till din våg. Det kan vara en våg som inte är förstagångsverifierad eller av andra anledningar inte går att göra en Återkommande kontroll på. En Ackrediterad kalibrering innebär aldrig att vågen blir ”godkänd” utan det ackrediterade laboratoriet konstaterar vad vågen visar vid olika belastningar. Däremot har vi på Tamtron som policy att utföra arbetet med lika höga krav på utförande i båda fallen.

För att reda ut om din våg behöver en Återkommande kontroll eller Ackrediterad kalibrering så kan du kontakta någon av våra säljare eller andra experter, se ”kontakter”.

Team Tamtron

Vägning – Kunskap – Kvalitet