KuMeKo Forest Oy tillhandahåller heltäckande skogstjänster i ett driftområde i västra och södra Finland. Företaget framställer träflis av hög kvalitet för kraftvärmeverk och stora industripannor samt för att tillgodose behov inom lantbruket. Fokus för verksamheten är leverans- och logistiktjänster, där sågverks- och processindustrin är de primära mottagarna av timmer och massaved. Med Tamtrons One Scalex, som togs i drift förra året, har företagets dagliga verksamheter blivit betydligt effektivare. 

KuMeKo använder två bilvågar på sina anläggningar – varav den ena har varit i drift på företagets anläggning i Björneborg under flera år, medan den andra togs i bruk i Niinisalo under fjolåret. Upp till 400–500 ton passerar varje dag över vågarna. Därför förelåg ett behov att göra vägningsprocessen så effektiv som möjligt. Förra året uppgraderades programvaran till Tamtrons nya One Scalex för att ersätta lastbilsvågarnas lokala operativsystem. Framför allt inom den dagliga verksamheten har One Scalex hjälpt företaget att hantera sina driftåtgärder både snabbare och enklare på samma gång.

One Scalex flyttar data i realtid

Med One Scalex överförs numera data från vågarna via nätverket för att användas i realtid i KuMeKos andra processer. Vid övergången från pappersutskrifter till mobila enheter tvingades förarna att lära sig nya arbetsmetoder. Men efter upplärningen har deras upplevelse varit enbart positiv.

– Vi har gott om förare som använder vågarna och som har gett mig feedback om hur effektiva de är. Förarna sparar också tid när exempelvis datum och invägningsmängder inte behöver skrivas ner på papper, berättar Amanda Peltomäki, driftschef hos KuMeKo Forest.

– Själv har jag ett webbläsarbaserat användargränssnitt för Tamtron-operatörer som låter mig hantera hela lösningen. Jag kan bland annat se om en våg är upptagen eller använda och styra den med fjärrkontroll. Dessutom kan jag ta fram kundspecifika rapporter. Det går också snabbt att lägga till nya fordon och transportföretag, ja, till och med material till vågarnas informationsmeny, berömmer Amanda.

one-scalex

Ett särskilt tack för effektiv kundtjänst och gott samarbete

Framför allt får Tamtrons kundtjänst uppskattning från KuMeKo. Tamtrons kontaktpersoner är mycket tillmötesgående och KuMeKo får snabbt svar på alla frågor.
– Våra kontaktpersoner håller oss informerade om allt, däribland kommande uppdateringar och ändringar. Om det uppstår ett problem tar Tamtron kontakt med föraren för att snabbt lokalisera det som behöver repareras. De lyssnar uppmärksamt på våra funderingar och önskemål – och det märks också på hur saker och ting utvecklas. Vi har varit väldigt nöjda med samarbetet, säger Amanda som avslutning.

Se hur One Scalex förbättrar driftseffektiviteten:

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.

Läs mer om branschen