Glencore plc grundades 1974. I dag är Glencore ett av världens ledande företag inom diversifierade naturresurser och producerar och handlar med mer än 90 olika handelsvaror. Glencore har 146 000 anställda runt om i världen. I Glencores verksamhet ingår omkring 150 gruvor, oljeproduktions- och jordbruksanläggningar. 

Glencore Altonorte i Chile tar emot kopparkoncentrat från anläggningarna i Sydamerika. På anläggningen smälts även produkter från tredje part ned till kopparanoder. Altonorte är ett specialutformat kopparsmältverk som ligger nära hamnen Antofagasta i norra Chile. Verksamheten i Altonorte har kapacitet att bearbeta mer än 1,1 miljoner ton kopparkoncentrat om året. Smältverket i Altonorte byggdes 1993.

chile-kuva

I januari 2014 kontaktade Glencore Altonorte Tamtrons chilenska distributör Fluitek, som specialiserat sig som tjänsteleverantör inom gruvsektorn i Chile. Glencore Altonorte hade flera problem i den dagliga verksamheten, bland annat felaktig bokföring av mineraler och diskrepanser mellan mängden transporterade mineraler och mängden lastade mineraler. Det saknades etablerade arbetssätt för att hålla koll på lastade mängder och/eller var de transporterade mineralerna fanns. Hjullastare användes för att lasta lastbilar som sedan lämnade anläggningen och transporterade mineralerna till flera olika platser i Chile. Att lastbilarna lastades utan att någon visste exakt hur mycket som lastats skapade problem med effektiviteten och lastningsprocessen på anläggningen. De lastade lastbilarna var tvungna att köra till en vägningsbrygga flera kilometer från anläggningen för att bekräfta att mängden som lastats var samma som den önskade mängden. Om lastbilen hade för mycket eller för lite last var man tvungen att åka tillbaka till anläggningen och använda hjullastaren på nytt. Detta orsakade stora förseningar och ineffektiva mineraltransporter från anläggningen. Därför bad Glencore Fluitek att installera Tamtrons Power hjullastarvågar på deras hjullastare. Med Tamtrons Power hjullastarvågar installerade kunde Glencore kontrollera den mängd mineraler som lastades på lastbilarna. På så sätt blev lastningen effektivare och lastbilarna fick rätt mängd last direkt. Fler lastbilar kunde lastas per dag och de slapp köer in till och ut från anläggningen, eftersom lastbilarna lastats korrekt från början.

På Glencore-anläggningen lagras en rad olika mineraler på flera olika platser. Mängden mineraler som finns på lager övervakas och kontrolleras noga. Specifika mineralmängder kombineras med andra mineraler som en del av de dagliga rutinerna. Glencore behövde ett sätt att hantera sin mineralförteckning för att se till att de alltid hade tillräckligt med mineraler på lager, så att verksamheten kunde vara igång dygnet runt. Den mängd som lastas av varje operatör och de mängder som transporteras från anläggningen under varje skift är avgörande information som måste vara tillgänglig elektroniskt i realtid i företagets system för resursplanering. Och än en gång kunde Tamtrons Power hjullastarvågen göra betydande skillnad för Glencore. Glencore uppgraderade sina befintliga Tamtron Power hjullastarvågar till Power 300i-vågar med åtkomst till onlinetjänsten Tamtron WNexus. Uppgraderingen genomfördes av Fluitek på 15 hjullastare på mindre än ett dygn. Tamtrons molntjänst – som Glencore använder – integrerades sedan med Glencores eget resursplaneringssystem. På så sätt fick Glencore tillgång till alla vågaktiviteter, lagerkvantiteter o.s.v. i det egna systemet för resursplanering. Uppgraderingen innebar att Glencores dagliga administrativa verksamhet underlättades avsevärt.

Glencore var mycket nöjda med köpet av Tamtron Power-hjullastarvågarna och tilläggstjänsten WNexus. Glencore använder WNexus-tjänsten för att få en helhetsbild. Dessutom har Glencore möjlighet att övervaka alla materialmängder som bearbetas på anläggningen, kontrollera lagerkvantiteter, övervaka operatörernas arbetsflöden och använda vägningsdata för att göra verksamheten så lönsam som möjligt.

För Glencore var det mycket viktigt att kunna samla in vägningsdata från vågarna i realtid. Det innebar att man även kunde hantera sina lagerkvantiteter i realtid. Med Tamtron Power-hjullastarvågen blev det enklare för Glencore att använda det egna resursplaneringsprogrammet, eftersom all nödvändig data samlades på ett och samma ställe.

Läs mer om branschen